Tehničko-Higijenska Služba

Home 
Tehničko-Higijenska Služba
  • ABDURAHMAN HAJRIJA – Higijeničarka;
  • IMAMOVIĆ VEZIRA – Higijeničarka;
  • MURTIĆ FADILA – Higijeničarka:
  • BAHTANOVIĆ MIRSAD – Ložač;
  • MUMINOVIĆ REFIK – Domar;
  • LAGARIJA ERMIN – Noćni čuvar;
  • MURATOVIĆ HUSEIN – Noćni čuvar;
  • NJEMČEVIĆ SABIHA – Servrika;
Kontaktirajte nas putem online formulara
KONTAKT
O ŠKOLI  ___________________________________________
Osnovna škola "Saburina" je jedna od najstarijih škola u gradu Sarajevu. Izgrađena je 1926. godine, a zbog velikog priliva učenika 1960. godine dograđen je objekat B. Ukupna korisna površina školskog prostora je oko 3000 m2, od toga 1397 m2 zatvorenog prostora i 1583 m2 otvorenog prostora.
© Osnovna škola Sabrurina by PCX IT Solutions