Zaposlenici JU OŠ Saburina

Home 
Zaposlenici JU OŠ Saburina
UPRAVA ŠKOLE, STRUČNI SARADNICI I SARADNICI

– Parla Meliha – direktorica Škole
– Tukulija Mirsada – Pedagog škole
– Prguda Eldin – Sekretar škole
– Mujanović Nadira – Samostalni referent za plan i analizu
– Ćurovac Fildesa – Bibliotekar
– Čengić-Saračević Emina – Psiholog
NASTAVNICI RAZREDNE NASTAVE

– Husić Almira – razrednica I razreda
– Medić Jasmina – razrednica II razreda
– Huković Merhunisa – razrednica III razreda
– Selimović Aida – razrednica IV razreda
– Koro Sanela – razrednica V razreda


NASTAVNICI PREDMETNE NASTAVE

– Bećirspahić Mubera – nastavnica islamske vjeronauke
– Curić Mihrija – nastavnica tehničke kulture
– Miralem Aldijana – nastavnica hemije, kulture življenja
– Đido Munira – nastavnica matematike i fizike
– Đikić Đenan – nastavnik geografije
– Mujić Jasmina – nastavnica biologije
– Ličanik Elvedina – nastavnica građanskog obrazovanja
– Kazazović Sabina – nastavnica fizike
– Kurtović Nermina – nastavnica historije
– Nikšić Arijana – Nastavnica njemačkog jezika i književnosti
– Kadrić Lejla – nastavnica muzičke kulture
– Suljić Izet – nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja
– Herceg-Pirić Mersiha – nastavnica likovne kulture
– Varešanović Hajrija – nastavnik engleskog jezika i književnosti
– Vlajčić Suvada – nastavnik informatike
– Lejla Moćević – nastavnik B/H/S jezika i književnosti


TEHNIČKO-HIGIJENSKA SLUŽBA

– Bahtanović Mirsad – Ložač
– Imamović Vezira – Higijeničarka
– Lagarija Ermin – Noćni čuvar
– Muminović Refik – Domar
– Muratović Husein – Noćni čuvar
– Murtić Fadila – Higijeničarka
– Njemčević Sabiha – Servirka
– Drinjaković Ferida – Higijeničarka
Kontaktirajte nas putem online formulara
KONTAKT
O ŠKOLI  ___________________________________________
Osnovna škola "Saburina" je jedna od najstarijih škola u gradu Sarajevu. Izgrađena je 1926. godine, a zbog velikog priliva učenika 1960. godine dograđen je objekat B. Ukupna korisna površina školskog prostora je oko 3000 m2, od toga 1397 m2 zatvorenog prostora i 1583 m2 otvorenog prostora.
© Osnovna škola Sabrurina by PCX IT Solutions